Monday, December 5, 2011

Menyatakan waktu dalam jam pada muka jam

Video yang dihasilkan untuk tajuk Menyatakan waktu dalam jam pada muka jam (ms 89). Cikgu-cikgu bolehlah bersoal jawab dengan murid mengikut langkah yang ada dalam buku panduan (ms 89)

No comments:

Post a Comment