Monday, December 5, 2011

Menamakan bulan dalam setahun

Video ini sesuai untuk topik Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan (ms 86). Oleh kerana video ini dalam Bahasa Inggeris, bolehlah digunakan dalam aktiviti pengukuhan.sumber: you tube

No comments:

Post a Comment